Chọn lọc :
Sassuolo U20
1
Hiệp phụ
1
Juventus U20
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.14 3.60 2.67 0.93 0.25 0.89 0.94 3.00 0.86
Ladbrokes 2.20 3.40 2.75 0.57 2.50 1.30
Bet365 2.25 3.10 3.00 1.00 0.25 0.80 0.90 3.00 0.90
SNAI
William hill 2.10 3.60 2.70 0.57 2.50 1.30
Betway
Easybet 2.14 3.60 2.70 0.95 0.25 0.91 0.96 3.00 0.88
Wade 2.25 3.40 2.90 0.95 0.25 0.83 0.91 3.00 0.88
Mansion88 2.18 3.60 2.66 1.04 0.25 0.80 0.88 3.00 0.94
Interwetten
10Bet 2.20 3.45 2.70 0.94 0.25 0.79 0.88 3.00 0.81
188Bet 2.14 3.60 2.67 0.99 0.25 0.85 0.95 3.00 0.87
12Bet 2.16 3.65 2.66 1.03 0.25 0.81 0.82 3.00 1.00
Sbobet 2.18 3.50 2.65 0.95 0.25 0.89 0.94 3.00 0.88
WewBet 2.23 3.33 2.58 1.04 0.25 0.80 0.90 3.00 0.92
18Bet 2.25 3.10 3.00 0.97 0.25 0.78 0.83 3.00 0.92
Pinnacle 2.28 3.69 2.87 1.00 0.25 0.85 0.94 3.00 0.89
HK
El Alameen
0
0'
2
Tersana SC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 29.00 19.00 1.02 0.80 -1.50 1.00 0.97 4.50 0.82
SNAI
William hill 56.00 29.00 1.01 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 8.00 4.00 1.33 0.91 -1.25 0.91 0.96 2.25 0.86
Wade 20.00 7.50 1.06 0.87 -1.25 0.91 0.98 3.25 0.80
Mansion88
Interwetten 45.00 18.00 1.01 2.75 5.50 0.20
10Bet 8.50 4.10 1.31 0.92 -1.25 0.78 0.85 2.25 0.84
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 7.40 3.86 1.37 0.94 -1.25 0.86 0.93 2.25 0.87
18Bet 22.00 18.00 1.01 0.78 -1.50 0.97 0.96 4.50 0.79
Pinnacle 8.24 4.04 1.31 0.92 -1.25 0.77 0.85 2.25 0.83
HK
Deportivo Armenio
chưa
Talleres Rem de Escalada
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Los Andes
chưa
Club Atletico Acassuso
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Deportivo Merlo
chưa
Sportivo Dock Sud
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Iina Salmi
chưa
Olympique de Safi
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
MCO Mouloudia Oujda
chưa
Maghrib Association Tetouan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
La Luz
0
82'
1
CA Penarol
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 12.00 3.90 1.28 1.38 0.25 0.54 0.94 1.50 0.86
Ladbrokes 23.00 4.25 1.22 8.00 2.50 0.06
Bet365 41.00 4.33 1.22 1.70 0.25 0.47 1.55 1.50 0.52
SNAI 5.50 3.90 1.55
William hill 12.00 3.50 1.36 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 41.00 4.30 1.22 1.70 0.25 0.33 1.37 1.50 0.54
Wade 19.00 4.33 1.25 0.45 0.00 1.60 1.40 1.50 0.58
Mansion88 25.00 3.75 1.23 1.78 0.25 0.40 1.44 1.50 0.51
Interwetten 21.00 4.10 1.25 0.70 -1.00 0.95 1.30 1.50 0.47
10Bet 14.00 3.40 1.35 0.99 0.25 0.61 1.21 1.50 0.49
188Bet 12.00 3.90 1.28 1.40 0.25 0.55 0.95 1.50 0.87
12Bet 26.00 3.75 1.23 1.58 0.25 0.47 1.53 1.50 0.47
Sbobet 25.00 3.35 1.28 1.47 0.25 0.52 1.38 1.50 0.54
WewBet 14.00 4.11 1.24 1.72 0.25 0.42 1.47 1.50 0.50
18Bet 22.00 4.30 1.23 1.74 0.25 0.40 1.52 1.50 0.50
Pinnacle 13.64 3.77 1.40 1.34 0.25 0.65 0.78 1.50 1.09
HK
Aurora
5
85'
0
Libertad Gran Mamore FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 13.00 17.50 1.04 0.25 0.80 1.36 5.50 0.55
Ladbrokes 1.00 91.00 91.00 0.08 2.50 6.00
Bet365 1.00 51.00 101.00 1.00 0.25 0.80 1.35 5.50 0.57
SNAI 1.22 5.75 9.50
William hill 1.00 71.00 71.00 0.60 2.50 1.25
Betway
Easybet 1.01 13.00 18.00 1.01 0.25 0.82 1.23 5.50 0.58
Wade 1.00 17.00 51.00 0.90 0.25 0.90 1.30 5.50 0.60
Mansion88 1.01 8.30 80.00 0.99 0.25 0.85 1.25 5.50 0.62
Interwetten 1.10 7.75 24.00 1.20 5.50 0.57
10Bet 1.01 22.00 69.00 0.77 0.25 0.79 1.07 5.50 0.56
188Bet 1.01 13.00 17.50 1.00 0.25 0.86 1.33 5.50 0.59
12Bet 1.01 8.30 80.00 0.89 0.25 0.95 1.20 5.50 0.65
Sbobet 1.02 8.25 50.00 0.94 0.25 0.90 1.29 5.50 0.59
WewBet 1.01 12.40 21.00 0.99 0.25 0.85 1.25 5.50 0.62
18Bet 1.01 51.00 101.00 0.99 0.25 0.82 1.37 5.50 0.55
Pinnacle 1.08 11.07 29.62 0.88 0.50 0.92 0.83 4.75 0.96
HK
Ypiranga
4
81'
1
Santana AP
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Flint City AFC (W)
3
74'
0
Midwest United (W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.00 34.00 51.00 0.75 0.00 1.05 0.97 3.75 0.82
SNAI
William hill 1.00 56.00 61.00
Betway
Easybet
Wade
Mansion88 1.04 7.10 67.00 0.73 0.00 1.07 1.11 3.75 0.70
Interwetten 1.03 12.00 60.00 0.60 3.50 1.10
10Bet
188Bet
12Bet 1.04 7.10 67.00 0.73 0.00 1.07 1.05 3.75 0.75
Sbobet
WewBet 1.01 7.70 15.10 0.72 0.00 1.04 0.79 3.50 0.97
18Bet 1.04 9.00 43.00
Pinnacle
HK
Coppermine United (W)
3
80'
0
Keystone FC (W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.00 61.00 201.00
Bet365 1.01 26.00 34.00 1.02 0.25 0.77 1.30 3.50 0.60
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.01 26.00 34.00
Wade 1.01 10.50 34.00 0.91 0.25 0.80 1.08 3.50 0.73
Mansion88 0.88 2.25 0.88 0.83 3.50 0.93
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 0.88 2.25 0.88 0.83 3.50 0.93
Sbobet
WewBet 1.16 4.71 7.90 1.00 0.25 0.76 1.14 3.50 0.63
18Bet 1.01 51.00 151.00 1.03 3.50 0.70
Pinnacle 0.79 0.50 0.96 0.92 4.00 0.83
HK
America FC Natal RN
0
84'
0
Operario Ferroviario PR
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 5.90 1.17 10.00 0.40 0.00 1.78 2.38 0.50 0.24
Ladbrokes 5.50 1.22 11.00 45.00 2.50 0.01
Bet365 6.00 1.20 10.00 0.42 0.00 1.75 3.15 0.50 0.22
SNAI
William hill 5.00 1.20 10.00 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 5.70 1.18 9.90 2.40 0.25 0.17 2.20 0.50 0.21
Wade 5.75 1.20 10.50 0.45 0.00 1.75 3.10 0.50 0.23
Mansion88 5.20 1.20 11.00 0.38 0.00 1.72 2.94 0.50 0.21
Interwetten 5.50 1.22 11.00 2.60 0.50 0.20
10Bet 6.75 1.17 9.50 0.47 0.00 1.21 2.85 0.50 0.17
188Bet 5.70 1.18 9.90 0.41 0.00 1.81 2.56 0.50 0.23
12Bet 4.80 1.23 10.00 0.38 0.00 1.72 2.70 0.50 0.24
Sbobet 6.00 1.18 9.25 0.54 0.00 1.42 2.77 0.50 0.22
WewBet 5.60 1.19 9.25 0.41 0.00 1.75 2.70 0.50 0.19
18Bet 5.50 1.19 11.00 0.35 0.00 2.03 2.75 0.50 0.21
Pinnacle 4.26 1.46 7.04 0.52 0.00 1.62 1.55 0.50 0.54
HK
Guarani CA
1
48'
1
Olimpia Asuncion
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.30 2.51 2.06 0.80 -0.50 1.06 0.86 3.25 0.98
Ladbrokes 4.80 2.40 2.00 0.25 2.50 2.50
Bet365 5.50 2.60 2.00 0.80 -0.50 1.00 0.85 3.25 0.95
SNAI 3.40 3.40 1.95
William hill 5.00 2.50 2.00 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 4.30 2.50 2.06 0.82 -0.50 1.08 0.88 3.25 1.00
Wade 5.00 2.45 1.93 0.78 -0.50 0.98 0.87 3.25 0.93
Mansion88 4.45 2.55 1.99 0.85 -0.50 0.99 0.83 3.25 0.99
Interwetten 4.80 2.60 1.95 1.05 3.50 0.70
10Bet 4.50 2.45 2.00 0.66 -0.50 0.92 0.77 3.25 0.79
188Bet 4.30 2.51 2.06 0.81 -0.50 1.07 0.87 3.25 0.99
12Bet 4.30 2.61 1.98 0.86 -0.50 0.98 1.08 3.50 0.74
Sbobet 4.00 2.59 2.07 0.76 -0.50 1.08 0.85 3.25 0.97
WewBet 4.84 2.50 1.94 0.85 -0.50 0.99 0.83 3.25 0.99
18Bet 5.00 2.65 1.95 0.82 -0.50 0.98 0.85 3.25 0.96
Pinnacle 5.15 2.71 2.05 0.84 -0.50 1.06 1.06 3.50 0.82
HK
Cerro Porteno
1
49'
0
Libertad
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 11.50 21.00 0.78 1.00 1.08 0.77 2.25 1.07
Ladbrokes 1.02 21.00 151.00 1.10 2.50 0.67
Bet365 1.03 15.00 67.00 0.77 1.00 1.02 1.05 2.50 0.75
SNAI 4.00 3.50 1.75
William hill 1.03 17.00 56.00 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 1.01 11.50 21.00 0.80 1.00 1.10 0.77 2.25 1.12
Wade 1.03 8.00 46.00 0.78 1.00 1.00 0.73 2.25 1.05
Mansion88 1.02 7.70 80.00 0.72 1.00 1.13 0.93 2.50 0.89
Interwetten 1.02 15.00 100.00 1.05 2.50 0.70
10Bet 1.02 16.00 64.00 0.70 1.00 0.87 0.69 2.25 0.88
188Bet 1.01 11.50 21.00 0.79 1.00 1.09 0.76 2.25 1.11
12Bet 1.02 7.90 80.00 0.83 1.00 1.01 0.97 2.50 0.85
Sbobet 1.04 7.00 90.00 0.86 1.00 0.98 1.03 2.50 0.79
WewBet 1.82 2.87 4.48 1.06 1.25 0.78 0.96 2.50 0.86
18Bet 1.01 15.00 63.00 0.76 1.00 1.07 1.09 2.50 0.73
Pinnacle 1.06 12.84 81.44 1.08 1.25 0.81 0.84 2.50 1.02
HK
Charleston Battery
0
51'
1
Indy Eleven
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 0.75 -0.50 0.85 0.80 2.00 0.75
Crown 21.00 7.40 1.06 0.87 -0.50 0.99 0.97 2.00 0.87
Ladbrokes 2.05 2.90 3.50 1.40 2.50 0.50
Bet365 23.00 8.00 1.08 0.82 -0.50 0.97 0.97 2.00 0.82
SNAI
William hill 29.00 7.50 1.08 1.25 2.50 0.60
Betway
Easybet 21.00 7.40 1.06 0.89 -0.50 1.01 0.97 2.00 0.91
Wade 31.00 7.50 1.07 0.83 -0.50 0.95 0.93 2.00 0.85
Mansion88 54.00 5.60 1.08 0.85 -0.50 0.99 0.96 2.00 0.86
Interwetten 45.00 7.00 1.09 0.60 0.00 1.20 6.00 3.50 0.07
10Bet 44.00 7.50 1.09 0.78 -0.50 0.78 0.76 2.00 0.80
188Bet 21.00 7.40 1.06 0.88 -0.50 1.00 0.96 2.00 0.90
12Bet 53.00 5.60 1.08 0.87 -0.50 0.97 0.93 2.00 0.89
Sbobet 50.00 5.20 1.10 0.96 -0.50 0.88 0.88 2.00 0.94
WewBet 17.10 6.70 1.08 0.85 -0.50 0.99 0.98 2.00 0.84
18Bet 33.00 7.00 1.07 0.79 -0.50 0.95 0.94 2.00 0.81
Pinnacle 2.19 3.20 3.46 0.88 0.25 0.97 1.03 2.25 0.81
HK
Club Deportivo Lyon FC
1
Giữa hiệp
0
ASC San Diego
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.64 3.20 5.00 0.93 -0.25 0.89 1.01 2.50 0.79
Ladbrokes 1.61 3.20 5.50
Bet365 1.61 3.50 5.50 0.90 -0.25 0.90 1.02 2.50 0.77
SNAI
William hill 1.62 3.20 5.00 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 0.91 -0.25 0.88 1.01 2.50 0.79
Wade
Mansion88 1.62 3.10 5.60 0.90 -0.25 0.90 1.05 2.50 0.75
Interwetten 2.55 3.35 2.45 0.85 0.00 0.80 0.70 2.50 0.95
10Bet
188Bet 1.64 3.20 5.00 0.94 -0.25 0.90 1.02 2.50 0.80
12Bet 1.62 3.10 5.60 0.90 -0.25 0.90 1.05 2.50 0.75
Sbobet 1.71 3.25 4.40 0.94 -0.25 0.90 1.03 2.50 0.79
WewBet 1.63 3.18 5.10 0.90 -0.25 0.90 1.05 2.50 0.75
18Bet
Pinnacle 1.67 3.44 5.13 0.92 -0.25 0.86 0.98 2.75 0.81
HK
Deportes Limache
1
43'
0
CD Trasandino de Los Andes
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.18 5.25 17.00 1.10 2.50 0.67
Bet365 1.22 5.50 11.00 0.80 0.25 1.00 0.80 2.25 1.00
SNAI
William hill 1.20 4.60 12.00 1.25 2.50 0.60
Betway
Easybet 1.22 5.50 11.00 0.81 0.25 1.06 0.82 2.25 1.01
Wade 1.18 5.25 15.00 0.73 0.25 0.98 0.80 2.25 0.98
Mansion88 1.20 4.50 15.00 0.77 0.25 1.03 0.76 2.25 1.04
Interwetten 1.22 5.00 15.00 0.20 1.50 2.75
10Bet 1.22 4.50 13.00 0.71 0.25 0.77 0.63 2.25 0.86
188Bet
12Bet 1.20 4.45 15.00 0.76 0.25 1.04 1.04 2.50 0.76
Sbobet 1.15 4.30 25.00 0.77 0.25 1.03 0.86 2.25 0.94
WewBet 1.21 4.77 11.20 0.79 0.25 1.05 0.77 2.25 1.05
18Bet 1.21 5.00 13.50 0.78 0.25 0.97 0.79 2.25 0.97
Pinnacle 1.21 5.78 12.78 0.98 0.50 0.82 0.78 2.50 1.02
HK
Minneapolis City SC
0
40'
0
Bavarian
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 3.25 3.25 2.10 0.97 -0.25 0.82 1.05 2.25 0.75
SNAI
William hill
Betway
Easybet 3.30 3.30 2.10
Wade 3.50 2.90 2.05 0.98 -0.25 0.80 0.87 2.00 0.91
Mansion88 3.30 3.00 2.05 1.38 0.00 0.52 0.84 2.00 0.96
Interwetten 1.97 3.75 3.00 1.05 3.50 0.65
10Bet
188Bet
12Bet 3.30 3.05 2.04 0.95 -0.25 0.85 0.78 2.00 1.02
Sbobet
WewBet 3.19 2.94 2.14 0.92 -0.25 0.84 0.82 2.00 0.94
18Bet 3.35 3.10 2.10 0.93 -0.25 0.81 0.79 2.00 0.96
Pinnacle 2.87 3.37 2.17 0.83 -0.25 0.91 0.96 2.50 0.79
HK
Fast Cash Saddlers Utd
0
22'
0
ELCO LTD St Peters
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 4.00 3.50 1.80 0.97 -0.50 0.82 0.87 2.25 0.92
SNAI
William hill 4.00 3.40 1.70
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 3.55 3.00 1.70
18Bet 4.10 3.45 1.77 0.95 -0.50 0.80 0.83 2.25 0.91
Pinnacle
HK
Club Atletico Tigre
0
15'
0
Talleres Cordoba
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 0.85 -0.25 0.90 0.70 2.00 0.95
Crown 3.15 3.10 2.28 0.89 -0.25 0.99 0.87 2.00 0.99
Ladbrokes 3.10 2.90 2.25 1.30 2.50 0.53
Bet365 3.25 3.10 2.30 1.05 0.00 0.80 0.82 2.00 1.02
SNAI
William hill 3.20 3.00 2.30 1.25 2.50 0.60
Betway
Easybet 3.10 3.10 2.28 0.91 -0.25 1.03 0.84 2.00 1.08
Wade 3.25 3.10 2.25 0.87 -0.25 0.95 0.78 2.00 1.08
Mansion88 3.20 2.92 2.35 0.89 -0.25 1.03 0.87 2.00 1.03
Interwetten 3.25 2.90 2.30 1.20 0.00 0.60 0.45 1.50 1.45
10Bet 2.95 3.15 2.35 0.76 -0.25 0.99 0.91 2.00 0.87
188Bet 3.10 3.10 2.28 0.90 -0.25 1.02 0.83 2.00 1.07
12Bet 3.20 2.92 2.35 0.90 -0.25 1.02 0.83 2.00 1.07
Sbobet 3.10 2.99 2.35 0.85 -0.25 1.07 1.13 2.25 0.78
WewBet 3.13 3.14 2.25 0.92 -0.25 1.00 0.83 2.00 1.07
18Bet 3.25 2.90 2.35 0.84 -0.25 0.98 0.85 2.00 0.98
Pinnacle 3.21 3.12 2.39 0.85 -0.25 1.05 1.03 2.25 0.85
HK 3.30 2.94 2.06 0.92 -0.25 0.88 1.15 2.50 0.62
Argentinos juniors
0
15'
0
CA Platense
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.60 3.40 5.20 0.85 0.75 0.90 0.85 1.75 0.80
Crown 1.65 3.15 6.30 0.86 0.75 1.02 0.96 1.75 0.90
Ladbrokes 1.61 3.00 6.00 1.90 2.50 0.36
Bet365 1.66 3.25 7.00 0.87 0.75 0.97 0.95 1.75 0.90
SNAI 1.60 3.60 5.50
William hill 1.70 3.00 6.50 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 1.65 3.20 6.30 0.88 0.75 1.06 0.97 1.75 0.95
Wade 1.62 3.20 7.00 0.87 0.75 0.95 0.91 1.75 0.91
Mansion88 1.66 3.05 6.70 0.94 0.75 0.98 1.00 1.75 0.90
Interwetten 1.68 3.05 6.00 1.10 1.00 0.65 0.09 0.50 4.50
10Bet 1.66 3.15 6.50 0.90 0.75 0.84 0.90 1.75 0.88
188Bet 1.65 3.15 6.30 0.87 0.75 1.05 0.97 1.75 0.93
12Bet 1.69 3.05 6.30 1.00 0.75 0.92 0.98 1.75 0.92
Sbobet 1.70 3.30 5.40 0.92 0.75 1.00 1.03 1.75 0.87
WewBet 1.68 3.15 5.90 0.96 0.75 0.96 1.00 1.75 0.90
18Bet 1.64 3.25 6.50 0.89 0.75 0.94 0.96 1.75 0.86
Pinnacle 1.69 3.43 6.00 0.92 0.75 0.97 0.90 2.00 0.97
HK 1.52 3.35 5.90 0.79 0.75 1.02 1.29 2.50 0.55
Criciuma
0
15'
0
Atletico Clube Goianiense
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.06 2.83 4.15 1.06 0.50 0.82 0.94 1.75 0.92
Ladbrokes 1.95 2.80 4.00 1.87 2.50 0.36
Bet365 2.00 3.00 4.33 1.00 0.50 0.80 0.90 1.75 0.90
SNAI
William hill 2.00 2.88 4.20 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 2.06 2.80 4.20 1.08 0.50 0.86 0.96 1.75 0.96
Wade 1.95 2.90 4.33 1.02 0.50 0.83 0.90 1.75 0.93
Mansion88 2.06 2.77 3.95 1.06 0.50 0.84 0.91 1.75 0.97
Interwetten 2.00 2.90 4.10 0.95 0.50 0.75 0.65 1.50 1.10
10Bet 1.95 2.90 4.15 0.95 0.50 0.75 1.00 1.75 0.75
188Bet 2.06 2.83 4.15 1.07 0.50 0.85 0.95 1.75 0.95
12Bet 2.06 2.75 4.00 1.06 0.50 0.84 0.95 1.75 0.93
Sbobet 2.07 2.82 3.80 1.07 0.50 0.83 0.96 1.75 0.92
WewBet 1.96 2.85 3.83 1.05 0.50 0.83 0.90 1.75 0.96
18Bet 2.00 3.00 4.10 1.02 0.50 0.80 0.92 1.75 0.89
Pinnacle 2.01 3.03 4.47 1.02 0.50 0.87 1.11 2.00 0.79
HK
Vitoria BA
0
14'
0
Ituano SP
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.14 2.76 4.00 0.82 0.25 1.06 0.97 1.50 0.89
Ladbrokes 2.05 2.60 4.00 2.50 2.50 0.25
Bet365 2.20 2.75 4.00 0.80 0.25 1.00 0.95 1.50 0.85
SNAI 1.75 3.35 4.50
William hill 2.15 2.50 4.40 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 2.14 2.80 4.00 0.84 0.25 1.10 0.99 1.50 0.93
Wade 2.05 2.70 4.10 0.78 0.25 1.06 0.83 1.50 1.02
Mansion88 2.23 2.56 3.85 1.23 0.50 0.71 1.26 1.75 0.67
Interwetten 1.95 3.00 4.10 0.70 0.50 1.05 2.20 2.50 0.30
10Bet 2.15 2.70 3.85 0.73 0.25 0.97 0.85 1.50 0.88
188Bet 2.14 2.76 4.00 0.83 0.25 1.09 0.98 1.50 0.92
12Bet 2.20 2.66 3.70 0.82 0.25 1.08 0.83 1.50 1.05
Sbobet 2.12 2.64 4.00 0.82 0.25 1.08 0.99 1.50 0.89
WewBet 2.09 2.61 3.83 0.83 0.25 1.05 0.94 1.50 0.92
18Bet 2.10 2.80 4.00 0.79 0.25 1.03 0.93 1.50 0.87
Pinnacle 1.80 3.34 5.13 1.08 0.75 0.82 0.88 2.00 0.99
HK
Liga Dep. Universitaria Quito
1
13'
0
Libertad FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.12 6.80 12.50 0.98 1.00 0.88 0.90 3.50 0.94
Ladbrokes 1.14 7.00 15.00 0.25 2.50 2.50
Bet365 1.14 8.00 15.00 0.95 1.00 0.85 0.87 3.50 0.92
SNAI 1.42 4.50 6.00
William hill 1.17 6.00 13.00 0.60 2.50 1.25
Betway
Easybet 1.50 4.80 5.50 0.81 1.00 1.09 1.05 2.75 0.84
Wade 1.45 4.33 7.00 0.90 1.25 0.89 1.00 3.00 0.80
Mansion88 1.14 5.60 16.00 0.94 1.00 0.90 0.92 3.50 0.90
Interwetten 1.15 6.75 16.00 0.27 2.50 2.40
10Bet 1.14 6.75 16.00 0.77 1.00 0.79 0.76 3.50 0.80
188Bet 1.12 6.80 12.50 0.99 1.00 0.89 0.96 3.50 0.90
12Bet 1.46 3.85 5.80 0.96 1.00 0.88 0.88 3.50 0.94
Sbobet 1.15 5.20 17.00 0.89 1.00 0.95 0.91 3.50 0.91
WewBet 1.48 3.90 5.20 0.82 1.00 1.02 0.92 2.75 0.90
18Bet 1.15 8.00 13.00 0.95 1.00 0.85 0.86 3.50 0.95
Pinnacle 1.49 4.44 6.01 0.80 1.00 1.07 0.87 2.75 0.97
HK

tỷ lệ cá cược bóng đá world cup

Cá cược World Cup 2022 ⚡️ Tỷ lệ kèo World Cup chính xác nhất
Bảng soi kèo tỷ lệ cá cược World Cup 2022 tại nhà cái DK8, bạn muốn soi kèo giải bóng đá World Cup 2022 và tham gia cá cược thì hãy xem tại bài này nhé.
World Cup - giải bóng đá được mong chờ nhất thế giới đang trở nên nóng dần. Chỉ còn vài tháng nữa, người dân thế giới sẽ được chiêm ngưỡng những trận tranh cầu đỉnh cao chỉ diễn ra 4 năm 1 lần. Những trận đấu hứa hẹn đem lại nhiều phút giây thư giãn thú vị cho người xem. Sắp có giải bóng đá lớn cũng là lúc thị trường cá cược bóng đá cũng trở nên sôi động. Bạn đang muốn tham gia cá cược World Cup 2022. Vậy thì còn chần chừ gì mà không tham khảo ngay những kinh nghiệm soi kèo cực chuẩn khi tham gia cá cược World Cup 2022 mà chúng tôi tổng hợp sau đây.

tỷ lệ cá cược world cup

kèo bóng đá World Cup 2022, kèo World Cup, kèo World Cup 2022, tỷ lệ World Cup 2022, tỷ lệ bóng đá World Cup 2022, tỷ lệ cược World Cup 2022 140
Kèo World Cup 2022 hôm nay. Cập nhật nhanh tỷ lệ World Cup 2022 mới nhất. Bảng kèo bóng đá World Cup, tỷ lệ cược VCK WC trực tuyến.

tỷ lệ kèo world cup

kèo bóng đá World Cup 2022, kèo World Cup, kèo World Cup 2022, tỷ lệ World Cup 2022, tỷ lệ bóng đá World Cup 2022, tỷ lệ cược World Cup 2022 140
Tỷ lệ kèo World Cup 2022 - Cập nhật nhanh kèo bóng đá World Cup 2022, những biến động tỷ lệ cược VCK World Cup hôm nay.

tỷ lệ cá cược bóng đá vòng loại world cup

Chuyên mục Tỷ lệ soi kèo World Cup 2022 - Cùng 8888BONG.COM cập nhật các tin tức mới nhất về Tỷ lệ soi kèo World Cup 2022 - Bạn có thể cập nhật Link 188bet mới nhất từ 8888BONG.COM

tỷ lệ cả cược vòng loại world cup 2022

Kèo tài xỉu
Kèo Tài Xỉu là tiếp theo mà Kèo nhà cái Tructiep24h muốn giới thiệu với bạn. Với kèo Tài Xỉu, nhà cái sẽ dự đoán tổng số bàn thắng mà hai đội ghi được trong thời gian thi đấu chính thức. Sau đó dựa vào ty le keo Tài Xỉu bạn sẽ có 2 cửa cược như sau:
Chọn Tài: Bạn dự đoán hai đội ghi nhiều bàn thắng hơn tỷ lệ mà nhà cái đưa ra
Chọn Xỉu: Bạn dự đoán rằng hai đội sẽ ghi ít bàn thắng hơn tỷ lệ mà nhà cái đưa ra

tỷ lệ kèo vòng loại world cup

Kèo World Cup 2022 hôm nay chuẩn xác
Tructiep24h là địa chỉ uy tín cho anh em xem kèo bóng đá World Cup 2022 diễn ra tại Qatar, thời gian từ ngày 21/11 đến 18/12/2022, ngoài ra còn xem được những thông tin quan trọng khác như Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng... một cách đầy đủ và chính xác nhất.
>> Xem nhận định soi kèo World Cup 2022 hôm nay
Tỷ lệ kèo nhà cái WC 2022 có gì?
Kèo nhà cái chính của World Cup có những kèo phổ biến nhất hiện nay. Cụ thể có các loại kèo sau:
Kèo châu Á
Đây là loại kèo được nhiều anh em bet thủ lựa chọn để tham gia. Với loại kèo này, nhà cái sẽ phân tích thông tin 2 đội sau đó chia ra đội cửa trên và cửa dưới. Kèo châu Á thì đội cửa trên sẽ chấp đội cửa dưới tuỳ thuộc vào thực lực, nếu không quá chênh lệch thì tỷ lệ chấp sẽ thấp.

tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác